Veterans-UK logo
Service Personnel and Veterans Agency logo


   Ilford Park Polish Home - Ilford Park obecnie

Home

What's New

Pensions & Compensation

Service Records, Medals & Badges

Welfare, Support & Contact

Special Support Programmes

Armed Forces Memorial

Veterans Community

Raising Awareness

Veterans World

Veterans Advisory & Pensions
Committees (VA & PC)Ilford Park Image and quote

Ilford Park Polish Home  

Strona główna
Lata wojenne i obietnica Winstona Churchilla
Obozy przesiedlenia
Ilford Park obecnie
Usługi w Ilford Park Polish Home
Nagranie video o Ilford Park SPVA (w języku angielskim)
Nagranie dźwiękowe o Ilford Park SPVA (w języku angielskim)
Informacje dodatkowe

Ilford Park obecnie

W listopadzie 1991r., Lord Henley podłożył pierwszy kamień pod budowę Domu, a 16 grudnia 1992 odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia, na którą przybyli reprezentanci polskich i angielskich organizacji, między innymi konsul polski oraz sekretarz Departamentu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego (Department of Social Security DSS).
Nowy budynek zapewnia miejsce dla 98 rezydentów, w tym 81 w części rezydencyjnej, 14 w części pielęgniarskiej oraz 3 niezależne zakwaterowania. Ilford Park przyjmuje rezydentów z terenów całej Wielkiej Brytanii. Pierwotnie jednak pochodzą oni z terenów, na których powstawały pierwsze obozy.

Ilford Park wierzy głęboko w to, że wszyscy rezydenci mają prawo do przebywania w miejscu, gdzie szanuje się ich religię i kulturę. W Ilford Park utrzymywane jest minimum 30% personelu, który posługuję się jednocześnie językiem polskim i angielskim, po to, aby zepewnić rezydentom dostęp do języka ojczystego. Bardzo często zdarza się, że mimo nabytych zdolności językowych, osoby starsze  wracają do komunikacji w języku ojczystym.

Ilford Park monitorowany jest przez Komisję Jakości Opieki ( the Care Quality Commission) i działa zgodnie ze standardami opieki określonymi w Ustawie o Standardach Opieki z 2000 ( the Care Standards Act 2000).

Ilford Park współpracuje z polskimi organizacjami, takimi jak: Polska Misja Katolicka, Ambasada Polska oraz Konsulat, a także z polskimi grupami rozrywkowymi.

   

Site Map I Copyright I Privacy & Cookies I Contact Us I Security Policy

Royal Navy logoBritish Army logoRoyal Air Force logo